: Н.В. Клиентът

Индустриални и морски енергийни решения Scania

Индустриални и морски енергийни решения Scania

ДВГ остават незаменим източник на движение там, където няма стандартно електрозахранване или потребност от енергия възниква епизодично. Увеличава се търсенето на стационарни и индустриални двигатели, както и за плавателни съдове.